Politechnika Opolska - strona główna Strona główna Aktualności O projekcie Moduły Rekrutacja
Strona główna

Moduły

Zajęcia Warsztatowe – ICT w Życiu Codziennym

Zajęcia ICT w życiu codziennym (ang. Information and communication technologies) mają charakter warsztatów, których głównym celem jest przedstawienie technologii z jakimi spotykamy się na co dzień, a których istnienia często nie zauważamy. Poznanie otaczających nas skomplikowanych systemów ma zachęcić słuchaczy do dalszego pogłębiania wiedzy w dziedzinach informatycznych oraz zwrócić uwagę na to jak szeroka jest dziedzina informatyki.

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o profilu ogólnym (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych), uczęszczających do placówek na terenie województwa opolskiego oraz zameldowanych na terenie tegoż województwa.

W ramach kursu ICT w życiu codziennym odbędzie się sześć spotkań, średnio raz na dwa tygodnie w sobotę, które trwają zwykle 60 do 80 minut.

Tematy:

  • Internet od kuchni – Udział Politechniki Opolskiej w funkcjonowaniu sieci miejskiej Opola i Internetu. Prezentacja serwerowni UOI i sprzętu sieciowego. Przybliżenie codziennej pracy administratorów oraz ich wkładu w funkcjonowanie Internetu.
  • Inne oblicze gier komputerowych - technologia zastosowana w konsoli do gier PlayStation 3 wykorzystywana jest przez wojsko i służby wywiadowcze od analizy zdjęć satelitarnych i łamania szyfrów. Na tym przykładzie została omówiona przewaga procesorów wielordzeniowych i wielowątkowego przetwarzania danych nad technologią stosowaną w komputerach domowych.
  • Sieci komputerowe i telekomunikacyjne – jak powstają i dlaczego. Poprzez dyskusję i zabawę została przybliżona zasada działania różnego typu sieci komputerowych. Omówienie zasady działania telefonii komórkowej i lokalizacji użytkowników sieci. Przedstawienie zasad bezpieczeństwa Internetu oraz bezpieczeństwa sieci. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach tworząc różne modele sieci oraz omawiając ich cechy.
  • Multimedia w nauce - Sprzęt multimedialny w auli „Łącznika”. Przedstawienie systemów wykorzystywanych w telekonferencjach oraz systemach tłumaczeń. Dzieci poznały zasady rozchodzenia się dźwięku w salach kinowych i koncertowych oraz w jaki sposób zaawansowany system komputerowy steruje nagłośnieniem redukując efekt sprzężeń.
  • Decyzje podejmowane przez komputery – na podstawie aktywnych systemów bezpieczeństwa instalowanych w samochodach zostały zaprezentowane sytuacje w których komputer podejmuje decyzje oraz w jakich sytuacjach ta decyzja ma wpływ na nasze życie. Przedyskutowane zostały różnice pomiędzy szybkością i trafnością podejmowania decyzji przez komputer i człowieka. Podczas prób pokonywania toru przeszkód sterowanym radiowo modelem samochodu słuchacze przekonali się jak szybko trzeba podejmować działania podczas jazdy samochodem i jak bardzo komputer może pomóc w prowadzeniu samochodu. Ponadto przedstawione zostały inne otaczające nas systemy w których komputer podejmuje decyzję a których istnienia na co dzień nie zauważamy.
  • Wirtualny świat – omówienie technik wirtualizacji budynków i projektowania przestrzennego. Techniki skanowania trójwymiarowego za pomocą laserów oraz wizualizacji trójwymiarowych. Porównanie wirtualnego świata gier z wirtualizacja projektów budowlanych.

Początek rekrutacji 6 października 2010 r., godz. 8.00

Rekrutacja uczestników na zajęcia ICT w Życiu Codziennym
Wypełnione dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy (wysyłany drogą elektroniczną),

pozostałe dokumenty, tj.:

  • Deklarację uczestnictwa w zajęciach,
  • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

prosimy składać na Politechnice Opolskiej, w Dziale Analiz i Planowania Rozwoju (ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, pok. E 21, tel. /077/ 400 62 84, fax. /077/ 400 63 86, tel. /077/ 400 04 31) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, do dnia 15 października 2010r.

Do pobrania:

Copyright © 2018 Politechnika Opolska :: Mirosław Gucwa (Webmaster)