Politechnika Opolska - strona główna Strona główna Aktualności O projekcie Moduły Rekrutacja
Strona główna

Moduły

Zajęcia Laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne to nauka połączona z zabawą poprzez dokonywanie doświadczeń, eksperymentów naukowych. Zwiedzanie laboratorium Politechniki Opolskiej jest okazją do zaprezentowania możliwości zawodowych jakie stwarza uzyskanie wykształcenia technicznego. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o profilu ogólnym (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych), uczęszczających do placówek na terenie województwa opolskiego oraz zameldowanych na terenie tegoż województwa.

W ramach zajęć laboratoryjnych odbędzie się sześć spotkań, średnio raz na dwa tygodnie w sobotę. Jedno spotkanie to zwykle 60 do 80 minut.

Przykładowa tematyka zajęć laboratoryjnych:

 • Laboratorium wychowania fizycznego i fizjoterapii – tematyka zajęć z dziećmi dotyczyła leczenia ruchem (kinezyterapii), leczenia zabiegami fizykalnymi (fizykoterapii) oraz zajęć sportowych.
 • Laboratorium fizyki – zademonstrowano uczestnikom doświadczenia związane z : ruchem, dynamiką bryły sztywnej, przemianami termodynamicznymi, elektrostatyką, przepływem prądu, polem magnetycznym i działaniem lasera.
 • Laboratorium elektrotechniki, automatyki i informatyki – tematem zajęć było programowanie robotów i manipulatorów, omówiono historię robotyki, zaprezentowano przykładowe konstrukcje robotów oraz poznano sposoby programowania robotów
 • Zajęcia laboratoryjne pt. ”Informatyka w zarządzaniu produkcją”, na których dzieci zapoznały się z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie produkcją oraz samodzielnie wykonały przygotowane dla nich w formie zabawy zadania.
 • Zajęcia laboratoryjne pt. „Właściwości fizyczne i energetyczne paliw” , na zajęciach omówiono i dokonano oznaczeń właściwości paliw konwencjonalnych, odnawialnych i paliw z odpadów. Wyznaczono ich właściwości energetyczne i porównano ze sobą. W ramach przeprowadzonych zajęć dzieci zapoznali się z pracą w laboratorium analitycznym, poznali aparaturę oraz procedury wykonywania podstawowych właściwości różnego rodzaju paliw.
 • Laboratorium budownictwa, na zajęciach dokonano prezentacji Laboratorium Materiałów Budowlanych oraz przeprowadzono badania wpływu dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na właściwości betonu. Uczestnicy podzieleni na 2 osobowe grupy samodzielnie przeprowadzili badania i wspólnie analizowali i interpretowali wyniki.
 • Laboratorium chemii (w przygotowaniu)

Początek rekrutacji 6 października 2010 r., godz. 8.00

Rekrutacja uczestników na zajęcia laboratoryjne
Wypełnione dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy (wysyłany drogą elektroniczną),

pozostałe dokumenty, tj.:

 • Deklarację uczestnictwa w zajęciach,
 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

prosimy składać na Politechnice Opolskiej, w Dziale Analiz i Planowania Rozwoju (ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, pok. E 21, tel. /077/ 400 62 84, fax. /077/ 400 63 86, tel. /077/ 400 04 31) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, do dnia 15 października 2010r.

Do pobrania:

Copyright © 2018 Politechnika Opolska :: Mirosław Gucwa (Webmaster)