Politechnika Opolska - strona główna Strona główna Aktualności O projekcie Moduły Rekrutacja
Strona główna

Moduły

"WYKREUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Kreator Innowacyjności

Program skierowany jest do najzdolniejszych dziewczyn i chłopców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie konkurujące ze sobą grupy, których celem będzie stworzenie projektu Opola-miasta przyszłości. Prace w grupach odbywać się będą z zastosowaniem metod aktywnych, jak np. burzy mózgów, metody trójkąta, kuli śniegowej, drzewa decyzyjnego itp. Każda z grup będzie miała swojego opiekuna naukowego, oraz wspólnego trenera kreatywnego. Na koniec każdej z dwóch edycji najlepsze prace zostaną nagrodzone.

W ramach tego modułu przewidziane są także zajęcia z KREATYWNOSCI I DORADZTWA ZAWODOWEGO z psychologiem/doradcą zawodowym. W programie m.in. zajęcia z samopoznania, umiejętności negocjacyjnych, autoprezentacji. Podczas spotkań zostanie omówiona problematyka praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.

Przewidywane/proponowane tytuły zajęć:

  • Zadbaj o swoja prywatną przestrzeń,
  • Dom marzeń wyczarowany z komputera,
  • Lot w kosmos - projektowanie przy braku ograniczeń,
  • Powrót na Ziemię - projektowanie z uwzględnieniem ograniczeń.

Przewidziana jest również wycieczka do Biura Urbanistycznego w Opolu.

Początek rekrutacji 22 listopada 2010r.

Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną od dnia 22 listopada 2010 r. od godziny 8.00 do dnia 16 lutego 2011 r. do godziny 24.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej projektu. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, zgłaszający otrzyma e-mailem zwrotnym informację o wpłynięciu zgłoszenia.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to początek marca 2011 r. Zajęcia odbywać się będą w soboty i będą trwać do końca maja 2011r. (6 spotkań po ok. 4 godziny plus dwie wycieczki).

Rekrutacja uczestników do Kreatora Innowacyjności
Wypełnione dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy (wysyłany drogą elektroniczną),
pozostałe dokumenty, tj.:
  • Deklarację uczestnictwa w zajęciach,
  • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

prosimy składać na Politechnice Opolskiej, w Dziale Analiz i Planowania Rozwoju (ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, pok. E 21, tel. /077/ 400 62 84, fax. /077/ 400 63 86, tel. /077/ 400 04 31) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, do dnia 16 lutego 2011r.

Do pobrania:

Copyright © 2018 Politechnika Opolska :: Mirosław Gucwa (Webmaster)