Politechnika Opolska - strona główna Strona główna Aktualności O projekcie Moduły Rekrutacja
Strona główna

Moduły

Dziecięca Politechnika Opolska

Wykłady z zakresu nauk ścisłych i technicznych, przedsiębiorczości, kompetencji kluczowych dla dziewczynek i chłopców w wieku 9-12 lat. Zastosowanie innowacyjnych metod przekazu, technik multimedialnych, metod aktywizujących proces uczenia się, form nauczania i oceniania. Każdy ze studentów otrzyma indeks, w którym będzie miał zaliczane poszczególne zajęcia.

Zajęcia Warsztatowe – ICT W Życiu Codziennym

Warsztaty będą ukazywały w jaki sposób nowoczesne narzędzia ICT stosowane są w życiu codziennym, m.in. będzie to: cykl zajęć w bibliotece, w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w studiu radiowym, na Wydziałach PO, w fitness, itp.

Zajęcia Laboratoryjne

Cykl spotkań w laboratoriach na każdym z wydziałów poprowadzą m.in. kobiety naukowcy, które osiągnęły sukces zawodowy i pracują w Politechnice Opolskiej. Zwiedzanie laboratoriów będzie okazją do zaprezentowania możliwości zawodowych jakie stwarza uzyskanie wykształcenia technicznego przez młode kobiety. BO zapoznają się z funkcjonowaniem laboratoriów, będą uczestniczyć w przeprowadzaniu badań za pomocą skomplikowanych urządzeń. Nauka połączona z zabawą poprzez dokonywanie doświadczeń, eksperymentów naukowych.

Język Chiński Dla Początkujących

Kurs prowadzić będzie wykwalifikowany instruktor z zastosowaniem nowoczesnej metodologii prowadzenia zajęć. Zajęcia w 2 grupach, w 2 cyklach, oprócz praktycznej nauki języka i pisma chińskiego będą obejmowały poznanie obyczajów oraz kultury chińskiej, w tym prezentację tradycyjnych chińskich strojów, instrumentów, kuchni chińskiej, itp.

Kreator Innowacyjności

Program i konkursy skierowane do najzdolniejszych 28 dziewczynek i 20 chłopców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego. Praca w 2 grupach, 2 cyklach z zastosowaniem metod aktywnych, jak np. burzy mózgów, metody trójkąta, kuli śniegowej, drzewa decyzyjnego, itp. W trakcie zajęć uczestniczki i uczestnicy będą mieli za zadanie zaprojektować maszyny, urządzenia lub rozwiązać problem z dziedziny nauk technicznych pod kierunkiem wybitnego naukowca oraz trenerów. Na koniec każdej z 2 edycji najlepsze prace zostaną nagrodzone. W ramach tego modułu przewidziane są także zajęcia z kreatywności i doradztwa zawodowego z psychologiem/doradcą zawodowym. W programie m.in. zajęcia z samopoznania, umiejętności negocjacyjnych, autoprezentacji. Podczas spotkań zostanie omówiona problematyka praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.

W każdym z cykli przewidziane są 2 wizyty studyjne w zakładach pracy.

Copyright © 2018 Politechnika Opolska :: Mirosław Gucwa (Webmaster)