Politechnika Opolska - strona główna Strona główna Aktualności O projekcie Moduły Rekrutacja
Strona główna

O projekcie

Projekt "Kreator młodych talentów" będzie obejmował dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języka obcego, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych. W ramach projektu zostaną wdrożone nowe, innowacyjne formy nauczania i oceniania cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Oferta zostanie poszerzona o zagadnienia związane z doradztwem zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki zawodowej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu przewidzianych jest kilka modułów:

  • Dziecięca Politechnika Opolska,
  • Zajęcia warsztatowe – ICT w życiu codziennym,
  • Zajęcia laboratoryjne,
  • Język chiński dla początkujących,
  • Kreator innowacyjności

Copyright © 2018 Politechnika Opolska :: Mirosław Gucwa (Webmaster)